Home Теми для обговорення Участь громадськості Екологізація суспільної свідомості
 • Саджаємо кущі

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Екологізація суспільної свідомості

Історичні долі цивілізації  безпосереднім чином залежать від того, які взаємовідносини людини і природи. До недавнього часу ставлення суспільства до довкілля носило споживчий характер. Природа цікавила людину перш за все як джерело ресурсів для підтримки виробництва і споживання. Настав час переходу до іншої культури, багато в чому протилежної колишній і орієнтується не тільки на споживання природних ресурсів, а й на підтримку навколишньої природи в стані, придатному для життя сучасних і наступних поколінь, а також інших організмів, що населяють планету.

 

Екологічна культура, таким чином, має на увазі зміну характеру відносин людей до природи і характеризується такими особливостями:

 • вищу цінність являє гармонійний розвиток людини і природи, природне визнається спочатку самоцінним, незалежно від корисності або марності для людини;
 • відмова від ієрархічної картини світу, світ людей не протиставлено світу природи, обидва вони є елементами єдиної цільної системи;
 • метою взаємодії з природою є максимальне задоволення як потреб людини, так  і потреб всього природного співтовариства;
 • характер взаємодії з природою не порушує існуючу в природі рівновагу;
 • етичні норми і правила рівним чином поширюються як на взаємодію між людьми, так і на взаємодію зі світом природи;
 • розвиток людини і природи - процес взаємовигідного співробітництва;
 • діяльність з охорони природи продиктована необхідністю зберегти природу заради неї самої.

 

Екологічна свідомість, тобто ставлення людини до природи, формується у процесі екологічного виховання та освіти.

 

У 2005 році ЮНЕСКО проголосило десятиріччя ООН з освіти для сталого розвитку (2005-2014р.), Розглядаючи освіту як один з ключових чинників досягнення стійкості. Це поклало початок широкому міжнародному процесу в галузі освіти. Ключовими темами освіти для стійкого розвитку (ОСР) є: потреби та права майбутніх поколінь, збереження природних екосистем; повагу до культурного, соціального і біологічного розмаїття;  якість життя людей; здоров'я та інші аспекти досягнення стійкості.

 

У розвитку ОСР можна виділити кілька тенденцій.

 

Перша - ототожнення його з екологічною освітою. Друга тенденція - інформування населення про основні ідеї сталого розвитку. Третя тенденція - освіта для стійкого розвитку. Ця тенденція пов'язана з освоєнням нових сенсів спільного розвитку людини, суспільства і природи, підходів до виявлення та вирішення проблем навколишнього середовища на рівні розуміння, зміни способу життя і стилю професійної діяльності. Вочевидь, що саме останній напрям найбільш повно відповідає цілям та завданням сталого розвитку.

 

З 2005 року процес отримав широку підтримку в світі і стрімко набирає обороти, включаючи принципи ОСР в системи формальної та неформальної освіти і просвіти. Важлива технологія реалізації ОСР. Освіта в інтересах сталого розвитку вимагає переорієнтації уваги з передачі засвоєних знань на вивчення проблем і пошук можливих рішень.

 

Слід також зазначити, що ОСР не обмежується навчанням в стінах освітніх установ. В якості учасників процесу виступає широке коло організацій та осіб на різних рівнях: в освітніх установах - викладачі, учні, студенти; в місцевому співтоваристві - дитячі, молодіжні громадські організації, бібліотеки, комітети громадського самоврядування, релігійні громади; на рівні регіону, держави - міністерства , суспільно-політичні організації та рухи, засоби масової інформації, бізнес-асоціації; на міжнародному рівні - міжурядові організації, міжнародні громадські організації.

 

Таким чином, освіта для сталого розвитку покликана забезпечити можливість участі кожної людини в підвищенні якості свого життя і турботі про навколишнє середовище, для чого задіяні всі рівні освіти:

 • дошкільний, де закладаються початкові знання про навколишній світ, виробляються принципи і звички поведінки, які визначають у майбутньому дорослому свідомість і повагу до природи, іншим людям і самому собі;
 • шкільний, де людина отримує основний обсяг загальноосвітніх знань, готується до самостійного життя, прийняття відповідальних рішень;
 • вузівський, де формується професійне мислення, готуються кадри для сфери природокористування та соціально-економічного розвитку;
 • післявузівської, де ідеї та принципи сталого розвитку реалізуються у професійній діяльності, в системі підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки.

 

Основні напрями формування екологічної культури не можуть бути ефективно реалізовані, якщо природоохоронні принципи не будуть впроваджені у суспільство шляхом масового виховання та пропаганди охорони навколишнього середовища. Основними напрямками поширення екологічних знань серед населення є:

 • забезпечення відкритості інформації про стан навколишнього середовища;
 • забезпечення доступу громадян до екологічної інформації, життєво важливої для їх безпеки;
 • збільшення обсягів екологічної літератури, масових видань з питань охорони навколишнього середовища;
 • прагнення обговорювати публічно актуальні питання охорони навколишнього середовища.

 

Можливість включитися кожному в різну практичну діяльність дає участь у масштабних загальноукраїнських та міжнародних акціях. Робота під гаслом «Думки глобально - дій локально» дозволяє кожному відчути свою причетність до вирішення спільної для всіх проблеми.

 

На нашій планеті стане трохи чистішим, якщо у повсякденному житті кожен буде дотримуватися кількох нескладних правил.

 

Зниження споживання, повторне використання, вторинна переробка - ці три процеси взаємопов'язані. У першу чергу варто задуматися про зниження споживання, другий крок - знайти конструктивне застосування для речей та матеріалів, що стали непотрібні.

 

Що можна переробити, а що не можна. Уважно читайте етикетки, що стосуються можливості вторинної переробки упаковки, що вийшли з вживання речей. Відслужилу техніку - на переробку. Городяни все більше звикають до переробки електронних пристроїв. Якщо у вас є прилад, що вже відпрацював своє, запропонуйте його ремонтній майстерні або приватному майстру на деталі.

 

Заохочуйте творчість. Якщо ви знаєте кого-небудь, хто у своїй творчості дає життя речам, що вийшли з ужитку, запропонуйте їм свої ідеї та матеріали. Такі речі можуть стати в нагоді і школярам для їхніх виробів.

 

Економте воду. Вимикайте кран з водою в той час, поки чистите зуби. За рік це допоможе зберегти близько 11'000 літрів питної води. Користуйтеся душем, а не приймайте ванну. Всього дві хвилини включеного душа - це 38 літрів води.

 

Купуйте товари з вторсировини. Підтримуйте рециклінг (англ. переробка, циклічність), купуючи і використовуючи те, що можна буде переробити. Зараз можливо відшукати речі з високим вмістом вдруге використаної сировини.

 

Подумайте про подальшу переробку. При покупці нової речі зверніть увагу на можливість її переробки після закінчення терміну служби. За оцінками експертів, людина користується пластиковим пакетом 12 хвилин, а розкладається він 400 років.

 

Віддавайте для користі іншим. Якщо у вас є речі, які вам не підходять або не подобаються, але цілком придатні, благодійні організації візьмуть їх і передадуть нужденним.

 

Киньте цигарку. Недопалки забруднюють навколишнє середовище чи не найсильніше пакетів: при згорянні тютюну виділяється приблизно 4000 речовин, левова частка з яких токсичні. Недопалки, які розпадаються протягом 10 років, виділяють агресивні речовини (ртуть, миш'як, кадмій), які проникають в грунт.

 

У зелений колір пофарбовані тепер не тільки трава і дерева. Зеленими тепер стають одяг, продукти, магазини й цілі країни. Людство безповоротно змінює навколишній світ, заподіює шкоду природі і змінює життя кожної людини не в кращу сторону. Однак прогрес зупинити неможливо - ми в змозі лише знайти той баланс, який дозволить нам жити на чистій планеті. А для цього потрібно просочити все суспільство, зверху до низу зеленими ідеями.