Home Теми для обговорення Участь громадськості Презентація "Білої книги"
  • Саджаємо кущі

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Презентація "Білої книги"

 

8 липня 2011 року відбулась презентація Білої книги «Реформування законодавчого середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні», розробленої в рамках проекту ПРООН «Розвиток громадянського суспільства».
Даний документ спрямований на визначення конкретних проблем у законодавчому середовищі, що стосується громадських та благодійних організацій Україні та формування пропозицій щодо його вдосконалення.
В презентації та обговоренні взяли участь представники різних інститутів та гілок влади, включаючи Радницю Президента України пані Марину Ставнійчук, Заступницю Міністра економіки України пані Ірину Крючкову, заступницю директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України пані Наталію Окшу, Директорку Представництва ПРООН в Україні пані Рікарду Ріґер, групу експертів, відповідальних за розробку Білої книги, представників громадянського суспільства України та міжнародних донорських організацій.
У вступному слові Рікарда Ріґер, Директорка представництва Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні (ПРООН Україна), наголосила, що для держави дуже важливим є розвинене громадянське суспільство. Щоб досягти цієї мети потрібно вдосконалювати законодавче середовище. Саме для цього була розроблена Біла книга, основним завданням якої є покращення законодавчого середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні, усунення недоліків, які існують на даний момент, а також наближення законодавства до європейських стандартів.
Громадянське суспільство в країні значно відстає від громадянського суспільства європейських країн у цілому та постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи зокрема. За даними досліджень (Індекс сталості громадських організацій USAID, рейтинг «Перехідні держави», FreedomHouse), упродовж останніх років не зафіксовано зростання розвитку громадянського суспільства в Україні.
Як зазначив Максим Лациба, Український незалежний центр політичних досліджень, згідно із статистичними даними, в нашій державі на 10 тис. населення зареєстровано лише 14 громадських організацій, тоді, коли в Угорщині - 46 організацій, у Хорватії 85, а в Естонії – 201. Лише 2% громадян залучені до діяльності громадських організацій.
 За словами експерта, зовнішнім обмеженням для розвитку громадянського суспільства є недостатньо сприятливе законодавче середовище, наприклад: строки реєстрації ГО – 30 днів, БО – 60 днів, а бізнесу – 3 дні; територіальні обмеження для діяльності ГО та БО; фактична заборона ГО займатися господарською діяльністю; переважна більшість коштів державної фінансової підтримки ГО розподіляється без прозорих конкурсних механізмів; ГО та БО не залучені до надання соціальних послуг через механізми державних закупівель.
Так, наприклад, буквальне трактування Закону «Про об'єднання громадян» обмежує діяльність ГО захистом виключно прав та інтересів членів цих організацій. Тобто, ГО, яка бажає захистити спільні інтереси мешканців певної місцевості, може діяти тільки в разі, якщо всі мешканці стануть її членами.
За словами Анастасії Красносільської, Український незалежний центр політичних досліджень, на даний момент законодавством України не визначено загальні принципи, цілі та процедури планування і розподілу державної фінансової підтримки для громадських організацій. Дуже часто процедури розподілу бюджетних коштів не є публічними, а пріоритети надання підтримки не відображають завдання державної політики.
Суттєвий поступ в царині покращення законодавчого середовища вже було досягнуто в травні цього року після прийняття Верховною Радою України в першому читанні проекту Закону України Про громадські організації» (№7262-1). Проте, для комплексного вирішення цієї ситуації потрібно також внести зміни до Податкового Кодексу, Бюджетного кодексу, ЗУ «Про соціальні послуги», ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» та інші.
Загалом, учасники презентації відзначили, що Біла книга «Реформування законодавчого середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні» є вдалим продуктом. Проте, за словами представників громадських організацій, важливо, щоб дані рекомендації не нашкодили, адже можливий такий варіант, що найважливіші пункти щодо сприяння розвитку ГО можуть так і не потрапити в поле уваги влади. Необхідно краще структурувати вимоги, щоб можна було прослідкувати причинно-наслідкові зв’язки та уникнути формального виконання даних вимог з боку влади.