Home Теми для обговорення Участь громадськості Інформація для ознайомлення про впровадження системи РВПЗ в Україні
  • Всеукраїнський дитячий екологічний форум «Діти за довкілля: Майбутнє обираємо Ми!»

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Інформація для ознайомлення про впровадження системи РВПЗ в Україні
Відповідно до Меморандуму (MOA №: G.CWM.2009G06) між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Навчальним та науково-дослідним інститутом ООН (ЮНІТАР) в Україні впроваджується проект «Моніторинг, звітність та поширення інформації про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) з використанням регістрів викидів та переносу забруднювачів (РВПЗ) ».
Головні завдання проекту наступні :
- Підвищення потенціалу для виконання зобов'язань, пов'язаних зі звітністю, обміном інформацією та підвищенням обізнаності громадськості за допомогою здійснення РВПЗ;
- Сприяти діалогу між урядом, промисловістю та громадянським суспільством;
- Підвищувати рівень обізнаності про високий рівень прийняття рішень в Україні про РВПЗ;
- Формалізація процесу розробки РВПЗ в Україні, включаючи відповідні державні структури, а також потерпілих і зацікавлених сторін;
- Надання інформаційної та технічної експертизи в Україні, що мають значення для прийняття обґрунтованих рішень з РВПЗ, які враховують національні потреби і обставини;
- Зміцнення потенціалу громадянського суспільства для прийняття активної участі у процесі розробки РВПЗ та здійснення СПМРХВ в цілому, у тому числі інших майбутніх або наступних проектів;
- Розширення доступу до екологічної інформації, представленої урядом для громадськості; та
 - Участь у розробці методологій та обміну знаннями на міжнародному рівні про РВПЗ і реалізації стратегії СПМРХВ.
 В рамках цього проекту передбачено провести поетапний підхід розробки національної системи РВПЗ .
Нижче наведено 6 пропонованих етапів проекту розробки національного РВПЗ:
1. Визначення завдань національної системи РВПЗ
2. Оцінка існуючої інфраструктури, придатної для використання в ході створення національного РВПЗ
3. Розробка ключових елементів національної системи РВПЗ
4. Проведення випробування пілотної звітності РВПЗ
5. Остаточне формулювання Пропозиції по національному РВПЗ
6. Організація робочого семінару з впровадження національного РВПЗ
 
Пропонуємо до вашої уваги наступні матеріали для ознайомлення: