Home Теми для обговорення Участь громадськості
  • Палатка екоклубу "Паросток"

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Інформація для ознайомлення про впровадження системи РВПЗ в Україні
Відповідно до Меморандуму (MOA №: G.CWM.2009G06) між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Навчальним та науково-дослідним інститутом ООН (ЮНІТАР) в Україні впроваджується проект «Моніторинг, звітність та поширення інформації про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) з використанням регістрів викидів та переносу забруднювачів (РВПЗ) ».
Головні завдання проекту наступні :
- Підвищення потенціалу для виконання зобов'язань, пов'язаних зі звітністю, обміном інформацією та підвищенням обізнаності громадськості за допомогою здійснення РВПЗ;
- Сприяти діалогу між урядом, промисловістю та громадянським суспільством;
- Підвищувати рівень обізнаності про високий рівень прийняття рішень в Україні про РВПЗ;
- Формалізація процесу розробки РВПЗ в Україні, включаючи відповідні державні структури, а також потерпілих і зацікавлених сторін;
- Надання інформаційної та технічної експертизи в Україні, що мають значення для прийняття обґрунтованих рішень з РВПЗ, які враховують національні потреби і обставини;
- Зміцнення потенціалу громадянського суспільства для прийняття активної участі у процесі розробки РВПЗ та здійснення СПМРХВ в цілому, у тому числі інших майбутніх або наступних проектів;
- Розширення доступу до екологічної інформації, представленої урядом для громадськості; та
 - Участь у розробці методологій та обміну знаннями на міжнародному рівні про РВПЗ і реалізації стратегії СПМРХВ.
 В рамках цього проекту передбачено провести поетапний підхід розробки національної системи РВПЗ .
Нижче наведено 6 пропонованих етапів проекту розробки національного РВПЗ:
1. Визначення завдань національної системи РВПЗ
2. Оцінка існуючої інфраструктури, придатної для використання в ході створення національного РВПЗ
3. Розробка ключових елементів національної системи РВПЗ
4. Проведення випробування пілотної звітності РВПЗ
5. Остаточне формулювання Пропозиції по національному РВПЗ
6. Організація робочого семінару з впровадження національного РВПЗ
Детальніше...
 
Війна з пластиковими пакетами

Щохвилини світ купує 1 мільйон пластикових пакетів — і промисловість жорстоко бореться за те, що зберегти цю ситуацію.
За деякими оцінками американські покупці використовуються 102 мільярди пластикових пакетів щорічно — більше ніж 500 на кожного покупця. Вони названі Книгою рекордів Гіннесу як “найбільш розповсюджена серед покупців річ в світі ”, ультратонкі пластикові пакети стали провідним джерелом забруднення довкілля по всьому світу. Вони забруднюють світові пляжі, каналізаційні стічні системи міст, стають причиною паводків пластикового сміття в країнах, що розвиваються, саме тим джерелом, що вбиває життя диких тварин — від морських черепах до верблюдів. “На сьогодні пластикові пакети стали колективним гріхом ери пластику”, - зазначила Cьюзан Френкель, автор книги “Пластик: токсична любовна історія”.
Детальніше...
 
Протокол про РВПЗ (Регістр викидів та перенесення забруднювачів)

РВПЗ являє собою екологічну базу даних або опис потенційно небезпечних хімічних речовин та / або забруднювачів, що викидаються в атмосферу, що скидаються у воду і грунт і переносяться з тієї чи іншої території для переробки або видалення.

Основні характеристики системи РВПЗ:

Детальніше...
 
Орхуська конвенція

Орхуська Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища стала новою віхою в природоохоронній демократії. Вона є незамінним інструментом в ряду багатосторонніх природоохоронних угод щодо забезпечення прав для всіх верств суспільства, для всіх людей, незалежно від їх громадянства, національності та місця проживання, надає можливість впливати на прийняття рішень, пов'язаних з навколишнім середовищем.

Детальніше...
 
Екологізація суспільної свідомості

Історичні долі цивілізації  безпосереднім чином залежать від того, які взаємовідносини людини і природи. До недавнього часу ставлення суспільства до довкілля носило споживчий характер. Природа цікавила людину перш за все як джерело ресурсів для підтримки виробництва і споживання. Настав час переходу до іншої культури, багато в чому протилежної колишній і орієнтується не тільки на споживання природних ресурсів, а й на підтримку навколишньої природи в стані, придатному для життя сучасних і наступних поколінь, а також інших організмів, що населяють планету.

Детальніше...
 
Презентація "Білої книги"

 

8 липня 2011 року відбулась презентація Білої книги «Реформування законодавчого середовища для розвитку громадянського суспільства в Україні», розробленої в рамках проекту ПРООН «Розвиток громадянського суспільства».
Даний документ спрямований на визначення конкретних проблем у законодавчому середовищі, що стосується громадських та благодійних організацій Україні та формування пропозицій щодо його вдосконалення.
Детальніше...