Home Теми для обговорення Зовнішня допомога розвитку
  • Колектив екоклубу "Паросток"

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Зовнішня допомога розвитку
Зовнішня допомога розвитку

Офіційна допомога розвитку (ОДР) - це термін, який був запропонований Комітетом з питань допомоги розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з метою вимірювання та оцінки допомоги. Вперше цей термін був застосований ОЕСР у 1969 році. Сьогодні він широко використовується вченими і журналістами як зручним індикатор міжнародного потоку допомоги. ОДР також включає в себе кілька видів кредитів.
За інформацією, розміщеною на сайті ОЕСР (http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6043), повним визначення терміну “офіційна допомога розвитку” є “кошти для надання офіційного фінансування з метою сприяння економічному розвитку та добробуту країн, що розвиваються, як головна ціль такої допомоги, а також ті кошти, які мають пільговий характер з елементом гранту не менше 25 відсотків (з використанням фіксованих 10 відсотків облікової ставки). За угодою, кошти ОДР складають внески донорських урядових агенцій, на всіх рівнях, для країн, що розвиваються ("двостороння ОДР”) і багатосторонніми інституціями. ОДР складають кошти двосторонніх донорів і багатосторонніх установ.”
Іншими словами, ОДР повинна включати в себе три складові елементи:
1)   надаватись офіційним сектором;
2)   з метою економічного розвитку та добробуту як основна мета надання такої допомоги;
3)   на пільгових фінансових умовах (якщо це позики, то повинні містити елементи гранту не менше ніж 25 %).
Таким чином, допомога розвитку (в тому числі можуть вживатися такі терміни як допомога в цілях розвитку, технічна допомога, міжнародна допомога, закордонна допомога, офіційна допомога розвитку або іноземна допомога) є допомога, яка надається з боку урядів держав та інших установ для підтримки економічного, екологічного, соціального та політичного розвитку країн, що розвиваються. Вона відрізняється від гуманітарної допомоги тим, що зосереджується на боротьбі з бідністю в довгостроковій перспективі, а не на короткий відповідний термін.
Термін “співробітництво в галузі розвитку”, який використовується, наприклад, Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), застосовують для вираження думки, що партнерство повинно існувати між донором і реципієнтом, а не в рамках традиційної ситуації, в якій переважали відносини за багатством і спеціальні знання від однієї із сторін відносин.
Більшість допомоги з метою розвитку надходить від західних промислово розвинених країнах, але деякі з найбідніших країн також сприяють допомозі. Допомога може бути двосторонньою: від однієї країни до іншої, або багатосторонньою: передається країною-донором для міжнародної організації, наприклад Світовий банк або агентства Організації Об'єднаних Націй (ПРООН, ЮНІСЕФ тощо), яка в свою чергу передає її за потребами до відповідної країни, що розвивається. На сьогодні частка приблизно 70% двосторонньої і 30% багатосторонньої допомоги.