Home Корисні посилання GEF
  • Презентація

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Про ГЕФ

Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) був заснований в 1991 році в якості незалежного фінансового механізму надання країнам, що розвиваються грантів на реалізацію проектів, що надають сприятливу дію на стан глобального навколишнього середовища і сприяють формуванню стійких джерел доходів місцевого населення.

ГЕФ надає гранти на здійснення проектів у таких галузях: біорізноманіття, зміна клімату, міжнародні води, деградація земель, захист озонового шару і стійкі органічні забруднювачі.
ГЕФ - це фінансовий механізм здійснення міжнародних конвенцій про біорізноманіття, зміну клімату та стійкі органічні забруднювачі. ГЕФ також є фінансовим механізмом Конвенції по боротьбі з опустелюванням і тісно співпрацює з органами інших договорів та угод. ГЕФ тісно взаємодіє з Секретаріатом Конвенцій, установами-виконавцями, організаціями-виконавцями, приватним сектором і громадянським суспільством.
ГЕФ об'єднує зусилля урядів 181 країни, що входять до нього, і підтримує партнерські відносини з міжнародними установами, неурядовими організаціями, громадами корінного населення і місцевих жителів, а також з приватним сектором, з метою вирішення глобальних екологічних проблем і, в той же час, підтримки національних ініціатив в галузі сталого розвитку.

Всього лише за 18 років ГЕФ перетворився на ефективно, прозоро функціонуючу установу із солідним багажем конкретних результатів. ГЕФ - найбільше джерело фінансування проектів, спрямованих на поліпшення стану глобального навколишнього середовища: він виділив 9.2 млрд. дол. США з власних коштів і залучив більше 40 млрд. дол США в порядку співфінансування для реалізації понад 2600 проектів більш ніж в 165 країнах, що розвиваються і країнах з перехідною економікою. Крім того, в рамках своєї Програми малих грантів (ПМГ) ГЕФ надав 12 000 грантів невеликого розміру безпосередньо неурядовим та громадським організаціям. До складу партнерства ГЕФ входять три Установи-виконавця - Програма розвитку ООН (ПРООН), Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) і Світовий банк, а також сім Організацій-виконавців - Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО), організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), Африканський банк розвитку (АфБР), Азіатський банк розвитку (АБР), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Міжамериканський банк розвитку (МАБР) та Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР).

Унікальність партнерства з ОГС.

З тих пір, як в 1992 році світові лідери зібралися в Ріо-де-Жанейро на конференцію для обговорення виключно важливого зв'язку між проблемами навколишнього середовища і розвитку, організації громадянського суспільства (ОГС) визнаються ключовими партнерами в справі досягнення цілей сталого розвитку. Власне кажучи, один з найважливіших принципів, сформульованих в Ріо-де-Жанейро, полягає в тому, що «питання навколишнього середовища вирішуються найбільш ефективним чином за участю всіх зацікавлених громадян». (Принцип 10 Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього середовища і розвитку (1992 рік).

ГЕФ з самого початку підтримував ці ідеї і збудував унікальні, зміцнені з часом партнерські відносини з ОГС. ОГС входять до числа ключових партнерів ГЕФ за багатьма напрямками - від ідентифікації реалізації проектів до впливу на систему управління та процес прийняття рішень в ГЕФ. У діяльності ГЕФ беруть постійну і все більш широку участь найрізноманітніші ОГС: неурядові організації (НУО) місцевого, національного та міжнародного рівня, громадські групи, організації корінних народів, жіночі групи, науково-дослідні та навчальні заклади, а також приватний сектор.

Крім того, органи Ріо-де-Жанейрських конвенцій - Конвенції ООН про біологічне різноманіття (КБР), Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКООНІК) та Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням (КООНБО), фінансовим механізмом яких є ГЕФ, також визнають важливість розвитку співпраці з громадянським суспільством і заохочення його участі в досягненні цілей цих конвенцій.