Home Корисні посилання Конвенції
  • Візит на новий завод "Coca-Cola"

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Міжнародні угоди України

Міжнародно-правові екологічні акти України

Сфера дії

Назва акту

Інтернет-сторінка

Антарктика

Договір про Антарктику

www.ats.aq

Конвенція про збереження живих морських ресурсів Антарктики

www.ccamlr.org

Вода

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою

www.imo.org

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів

www.ramsar.org

Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та інших матеріалів

www.imo.org

Міжнародна конвенція по запобіганню забрудненню з суден

www.imo.org

Конвенція про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер

www.unece.org/env/water

Протокол про воду і здоров'я до Конвенції про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер

www.unece.org/env/water

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення

www.blacksea-commission.org

Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай

www.icpdr.org

Відходи і небезпечні речовини

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням  небезпечних відходів та їх видаленням

www.basel.int

Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі

www.pic.int

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі

chm.pops.int

Біорізноманіття, екосистеми, ландшафти

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

whc.unesco.org

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення

www.cites.org

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин

www.cms.int

Угода про збереження популяцій європейських кажанів

www.cms.int

Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів

www.cms.int

Угода про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану

www.cms.int

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/default_en.asp

Конвенція про охорону біологічного різноманіття

www.cbd.int

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття

www.cbd.int

Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці

www.unccd.int

Європейська ландшафтна конвенція

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/default_en.asp

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат

www.carpathianconvention.org

Повітря і озоновий шар

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані

http://live.unece.org/env/lrtap/welcome.html

Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані про довгострокове фінансування Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані в Європі

http://live.unece.org/env/lrtap/welcome.html

Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків

http://live.unece.org/env/lrtap/welcome.html

Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані про обмеження викидів окисів азоту або їх транскордонних потоків

http://live.unece.org/env/lrtap/welcome.html

Віденська конвенція про охорону озонового шару

ozone.unep.org

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар

ozone.unep.org

Зміна клімату

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату

unfccc.int

Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

unfccc.int

Оцінка впливу на довкілля

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

www.unece.org/env/eia

Доступ громадськості до інформації

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

www.unece.org/env/pp