Home Про нас Про нас
  • Всеукраїнський дитячий екологічний форум «Діти за довкілля: Майбутнє обираємо Ми!»

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Про нас

Всеукраїнська громадська організація «РОЗВИТОК ТА ДОВКІЛЛЯ» є незалежною, всеукраїнською, громадською неприбутковою організацією. Організація є неполітичною організацією, взаємодіє та співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями і об’єднаннями, політичними партіями, професійними спілками. Має свої осередки (представництва) в 14 областях України, що дозволяє поширити свою діяльність на територію всієї України.
Діяльність нашої організації направлена на співробітництво з міжнародними організаціями, з іншими громадськими організаціями, громадами у сфері охорони та захисту довкілля, а також розв‘язанню соціально-економічних та екологічних проблем України. Ми також співпрацюємо з органами державної  влади та органами  місцевого самоврядування.
Основні напрямки нашої роботи:
  • Поширення екологічних знань;
  • Залучення широких верств громадськості до вирішення соціально-економічних та екологічних проблем України та ефективні дії на місцях;
  • Запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;
  • Збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до екологічної інформації;
  • Участь в організації і фінансуванні, а також проведення конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, інших освітніх та наукових  заходів;
  • Взаємодія, обмін досвідом та знаннями  з державними, громадськими організаціями та установами, учбовими закладами;
  • Розповсюдження успішного досвіду та корисної інформації між організаціями та осередками;
XX століття стало переломною епохою людства. Це не лише масштабні війни, зміни геополітичної карти світу, а й значний технологічний, інноваційний, наукомісткий прогрес, який допоміг забезпечити людству значні матеріальні блага цивілізації, які ще сто років назад важко було б і уявити. Але чи не за велику ціну ми готові платити за комфорт та розкіш нашого проживання?! Отримуючи знання про навколишній світ, людина почала використовувати багатства природи по-варварському та бездумно, в той же час забуваючи, що навіть такі б здавалося необмежені ресурси як вода та повітря при такому використанні стануть справжньою розкішшю, які за матеріальні блага придбати не можна буде.
Створюючи комфортні умови проживання, прогрес породив нові проблеми — зміна клімату, руйнування озонового шару, забруднення водних ресурсів, опустелювання, деградація ґрунтів, втрата біорізноманіття і цілих екосистем, шумове забруднення, нагромадження відходів, у тому числі небезпечних. І це, на жаль, далеко не вичерпний перелік.
Крім того, це проблема не поодиноких людей, держав чи територій. Ці екологічні проблеми за роки свого накопичення отримали глобальний транскордонний характер. І вирішувати ці проблеми, звичайно, по-одинці ми не зможемо. 
Саме тому Всеукраїнська громадська організація “Розвиток та довкілля” радо вітатиме всіх небайдужих, тих, хто прагне врятувати наш край, зберегти довкілля для майбутніх поколінь дійсно різнокольоровим та багатим, таким різноманітним і незвичайним!!!
Прийшов час об'єднати зусилля і спільно шукати нових рішень для подолання неминучої катастрофи.