Home Про нас
  • Презентація

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Звіт про діяльність ВГО «Розвиток та довкілля» за 2011 рік
Всеукраїнська громадська організація «Розвиток та Довкілля» була створенау 2011році як незалежна, всеукраїнська, громадська неприбуткова організація, яка має осередки (представництва) в 14 областях України, що відповідно дозволяє поширити свою діяльність на територію всієї України.
Діяльність ВГО «Розвиток та довкілля» направлена на співробітництво з центральними та місцевими органами влади і самоврядування, міжнародними організаціями, іншими громадськими організаціями та громадами щодо охорони та захисту довкілля, а також розв‘язанню соціально-економічних та екологічних проблем України як частини глобальних екологічних проблем світу.
Відповідно до завдань, встановлених статутом, ВГО «Розвиток та довкілля» зосереджує увагу на наступних напрямках:
1. Сприяння увиконанні міжнародних зобовязань України (РІОконвенцій, ЦРТ, Паризької Декларації):
ВГО «Розвиток та довкілля» спільно з Державною екологічною академією України здійснює діяльність щодо можливості ратифікації та виконання Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів в рамках Орхуської конвенції в Україні.
Членами організації взято участь у Першому засіданні Робочої групи Сторін Протоколу по регістрам викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ), яке відбулося в м. Женева, Швейцарія, 28-29.11.2011.
Наша організація приєдналася до міжнародної акції «Очистимо світ» та стала членом Неурядової мережі Глобального екологічного фонду в Україні.
Аналіз реалізації економічної та екологічної політики розвитку:
Експертами нашої організації було здійснено огляд щодо проблем та перспектив зовнішньої допомоги розвитку в екологічному секторі Україні, який було представлено на Формі громадянського суспільства «Державно-громадське партнерство в екологічній сфері» у Шацькому національному природному парку України (6-7.10.2011).
Експертами організації проведено екологічне опитування-аналіз «Вивчення думки населення з питань екологічної політики України».
Постійна робота на рівні громад через свої осередки в регіонах щодо інтеграції екологічної складової в плани розвитку міст та селищ:
ВГО «Розвиток та довкілля» проводить навчання з представниками сільських громад з метою надання допомоги місцевій громадськості у розумінні важливості та можливостей щодо  вирішення екологічних проблем на місцях, а також подолання негативних наслідків існування таких екологічних проблем. Так, на сьогоднішній день проведено навчання для близько 150 місцевих громад України.
Організацією започатковано створення і відкриття «зелених» бібліотек для учнів початкових класів у школах України.
Партнерство заради розвитку:
ВГО «Розвиток та довкілля» брала активну участь в святкуванні Всесвітнього Дня довкілля в Києві під гаслом «Збережемо природу разом» (05.06.2011).
Проводила семінари та брала участь у тренінгах для вчителів та учнів з метою поширення знань в сфері екологічної освіти, зокрема започатковано діяльність щодо створення «зелених кінотеатрів», проведено акцію для дітей «Допоможи довкіллю своїми знаннями», взято участь в організації семінару «Запобігання змінам клімату через поширення використання екологічного чистого транспорту».
Постійно оновлюється інформації щодо навколишнього природного середовища в Україні та світі на веб-сайті організації http://dae.org.ua/ українською та англійською мовами.
Найбільш актуальні теми щодо стану довкілля в України та проблеми, пов'язані з управлінням навколишнім природним середовищем України, членами організації висвітлюються у газеті «Екотиждень».
Ураховуючи зазначене, ВГО «Розвиток та довкілля» має на меті і надалі проводити інформування громадськості щодо стану довкілля, активно приймати участь у підготовці пропозицій та зауважень до діяльності центральних та місцевих органів влади, у тому числі щодо опрацювання проектів нормативно-правових актів, просувати ідеї сталого управління довкіллям через систему створення «зелених» бібліотек, навчання учнів, проведення тренінгів для вчителів, відповідних акцій, спрямованих на збереження природи, а також активно залучатися до міжнародних кампаній з метою пропагування ідей сталого розвитку на території України.


 

 
Про нас

Всеукраїнська громадська організація «РОЗВИТОК ТА ДОВКІЛЛЯ» є незалежною, всеукраїнською, громадською неприбутковою організацією. Організація є неполітичною організацією, взаємодіє та співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями і об’єднаннями, політичними партіями, професійними спілками. Має свої осередки (представництва) в 14 областях України, що дозволяє поширити свою діяльність на територію всієї України.
Діяльність нашої організації направлена на співробітництво з міжнародними організаціями, з іншими громадськими організаціями, громадами у сфері охорони та захисту довкілля, а також розв‘язанню соціально-економічних та екологічних проблем України. Ми також співпрацюємо з органами державної  влади та органами  місцевого самоврядування.
Основні напрямки нашої роботи:
  • Поширення екологічних знань;
  • Залучення широких верств громадськості до вирішення соціально-економічних та екологічних проблем України та ефективні дії на місцях;
  • Запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;
  • Збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до екологічної інформації;
  • Участь в організації і фінансуванні, а також проведення конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, інших освітніх та наукових  заходів;
  • Взаємодія, обмін досвідом та знаннями  з державними, громадськими організаціями та установами, учбовими закладами;
  • Розповсюдження успішного досвіду та корисної інформації між організаціями та осередками;
XX століття стало переломною епохою людства. Це не лише масштабні війни, зміни геополітичної карти світу, а й значний технологічний, інноваційний, наукомісткий прогрес, який допоміг забезпечити людству значні матеріальні блага цивілізації, які ще сто років назад важко було б і уявити. Але чи не за велику ціну ми готові платити за комфорт та розкіш нашого проживання?! Отримуючи знання про навколишній світ, людина почала використовувати багатства природи по-варварському та бездумно, в той же час забуваючи, що навіть такі б здавалося необмежені ресурси як вода та повітря при такому використанні стануть справжньою розкішшю, які за матеріальні блага придбати не можна буде.
Створюючи комфортні умови проживання, прогрес породив нові проблеми — зміна клімату, руйнування озонового шару, забруднення водних ресурсів, опустелювання, деградація ґрунтів, втрата біорізноманіття і цілих екосистем, шумове забруднення, нагромадження відходів, у тому числі небезпечних. І це, на жаль, далеко не вичерпний перелік.
Крім того, це проблема не поодиноких людей, держав чи територій. Ці екологічні проблеми за роки свого накопичення отримали глобальний транскордонний характер. І вирішувати ці проблеми, звичайно, по-одинці ми не зможемо. 
Саме тому Всеукраїнська громадська організація “Розвиток та довкілля” радо вітатиме всіх небайдужих, тих, хто прагне врятувати наш край, зберегти довкілля для майбутніх поколінь дійсно різнокольоровим та багатим, таким різноманітним і незвичайним!!!
Прийшов час об'єднати зусилля і спільно шукати нових рішень для подолання неминучої катастрофи.